Paniniwala ng mga ang dating daan

Kung titingnan ang nangyari sa Marawi ay isang di-karaniwang pag-atras para sa lider mula sa Davao na naging madulas ang pagpapatupad sa kanyang planong pumatay ng libu-libong Pilipino.

Nitong nakaraang taon lang muli nakaranas nang di-mapapantayang takot ang mga mamamayan simula noong panahon ng batas military sa ilalim ni Marcos.

Kamakailan ay sinabihan niya pa ang kapulisan na patatawarin niya ang mga maaakusahang pumatay ng mga gumagamit ng droga para mas mabilis mabalikan ng mga pulis ang nagsampa ng kaso sa kanila.Simula noon, agresibong ginamit ni Duterte ang napagwagiang kapangyarihan upang ibahin ang hugis o anyo ng pulitika sa bansa, ngunit ang pagbabagong-hugis na ito ay mas resulta ng matalas na pakikiramdam sa pulitika kaysa ng isang malinaw na plano.Di maitatanggi na patuloy ang pagiging popular ni Duterte, 75 hanggang 83 porsyento pa rin ang antas ng kanyang popularidad o suporta ayon sa kamakailang surbey.Pagkatapos ngang madeklara ng ML sa Mindanao ay nakita ang pagsasabuhay ng isang iskrip.Nagsabi ang Konggreso na hindi na ito magpupulong (sa isang joint session) para aprubahan ang deklarasyon.

Search for paniniwala ng mga ang dating daan:

paniniwala ng mga ang dating daan-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “paniniwala ng mga ang dating daan”